Spontane sollicitaties

Persoonlijke informatie

Profiel kandidaat

Privacy beleid sollicitanten

Meer lezen

Privacy beleid

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de werving- en selectieperiode. Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de werving- en selectieperiode. Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier